TCSC - Bảng giá trực tuyến

- Bảng giá hiển thị tốt trên tất cả các trình duyệt web và màn hình có độ phân giải 1024x768 trở lên.
- Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Firefox.

Qui ưỚc chung

Màu sắc mặc định:
 • Màu tím: Thể hiện giá tăng lên tới mức trần.
 • Màu xanh lá cây: Thể hiện giá hoặc chỉ số tăng.
 • Màu vàng: Thể hiện giá hoặc chỉ số không thay đổi.
 • Màu đỏ: Thể hiện giá hoặc chỉ số giảm.
 • Màu da trời: Thể hiện giá giảm tới mức sàn.
Kí hiệu:
 • : Thể hiện giá hoặc chỉ số tăng.
 •  : Thể hiện giá hoặc chỉ số không thay đổi.
 • : Thể hiện giá hoặc chỉ số giảm.

tiện ích

- Xem chi tiết: click vào Xem Chi Tiết hiển thị biểu đồ index của HOSE, HNX, UPCOM và thông tin 3 phiên(đối với trang HOSE)

- Xem thông tin index của 3 sàn: đưa chuột vào phần thông tin index của bảng giá website sẽ hiển thị thông tin index hiện tại của 3 sàn.

- Hiển thị tiêu đề: click hiển thị tiêu đề để ẩn/hiện tiêu đề bảng giá

- Giao dịch nhanh: click chuột phải vào mã chứng khoán để hiển thị menu giao dịch nhanh trên TCSC Etrade hoặc xem chi tiết mã chứng khoán trên website TCSC và xem chi tiết giao dịch của mã chứng khoán.

- Biểu đồ thông tin khớp lệnh: click chuột phải vào mã chứng khoán, chọn Chi tiết giao dịch CP.

- Sắp xếp mã chứng khoán: click vào tiêu đề cột cần sắp xếp bảng giá sẽ sắp xếp theo thứ tự tương ứng tại cột dữ liệu đó, cho phép sắp xếp theo cột Tổng KL, Thay đổi.

- Xem tin tức: đưa chuột đến tiêu đề các tin tức ở cuối trang, hiển thị thông tin chi tiết của tin tức đó.

- Tùy chọn: click chuột vào Tùy Chọn để hiển thị menu tùy chọn

   + Chọn cột hiển thị: lựa chọn các cột thông tin cần hiển thị trên bảng giá

   + Hiển thị top 5 cổ phiếu: ẩn/hiện thông tin top 5 cổ phiếu tăng/giảm/giao dịch nhiều nhất

   + Mặc định: xóa bỏ tùy chọn, đưa về trạng thái hiển thị mặc định

NỘI DUNG CÁC BẢNG

- Bảng giá HOSE: thông tin về Vn- Index và giao dịch của các mã chứng khoán trên sàn HOSE.
- Bảng giá HNX: thông tin về Hnx- Index và giao dịch của các mã chứng khoán trên sàn HNX.
- Bảng giá UPCOM: thông tin về Upcom- Index và giao dịch của các mã chứng khoán trên sàn UPCOM.
- Bảng giá Thỏa thuận: thông tin lệnh mua bán thỏa thuận của các mã trên sàn HOSE, HNX.
- Bảng giá Tổng hợp: thông tin index ba sàn HOSE, HNX, UPCOM và giao dịch của các mã chứng khoán được TCSC đề nghị hoặc do người dùng chọn.

Xem thông tin THỊ TRƯỜNG


 • Thời gian trả về của dữ liệu.
 • Index: chỉ số hiện tại của Index, thay đổi và phần trăm thay đổi.
 • KL: tổng khối lượng giao dịch.
 • KLDGTT: tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận.
 • GT: tổng giá trị giao dịch.
 • Số cổ phiếu tăng, tăng trần, đứng giá, giảm, giảm sàn

Xem thông tin chỨng khoán

- Thông tin quyền, NĐTNN: đưa chuột và mã chứng khoán để xem thông tin quyền trong ngày, tỷ lệ margin và Room NĐTNN.

- Tìm mã chứng khoán: gõ các ký tự của mã chứng khoán trên bàn phím, bảng giá sẽ cuộn đến vị trí của mã cần tìm và làm sáng dòng đó. Hoặc nhập mã chứng khoán và ô tìm mã chứng khoán Click tìm hoặc Enter để tìm mã.

- Chọn mã chứng khoán ưu tiên: Click đúp vào dòng của mã CK để chọn/bỏ chọn đưa mã vào danh sách mã CK ưu tiên. Những mã CK này sẽ được đưa lên đầu danh sách các mã để tiện theo dõi.

- Thêm mã chứng khoán trong bảng giá tổng hợp: nhập mã chứng khoán cần thêm vào ô thêm mã chứng khoán, click thêm hoặc nhấn Enter để thêm mã vào danh sách.